Werken in Het Hageven

De volgende drie maanden worden er grote werken uitgevoerd in het Hageven. Het "project Roerdomp" houdt in dat het jacht- en broedgebied van de roerdomp wordt geoptimaliseerd. De rietvelden waar deze zeldzame vogel graag vertoeft, is al jaren aan het verlanden en verbossen. Het rietveld zal nu worden afgegraven tot 10 cm onder de waterspiegel, waardoor er een ijle vegetatie ontstaat. Daarin voelen vissen zich goed thuis, en zij dienen als voedsel voor de kroost van de roerdomp. Bovendien kunnen predatoren zoals vos en everzwijn door de vernatting niet zo gemakkelijk bij de nesten komen. Ook worden de twee belangrijkste rietvelden omheind met een stevig raster zodat everzwijnen zich daar overdag niet meer kunnen verschuilen.

Verder wordt vlakbij grenspaal 185 een landduin hersteld voor heivlinder en tapuit. Na het verwijderen van de dennen zullen er weer korstmossen en heide groeien op de nu kale duin.

We proberen de verstoring minimaal te houden en de werken af te ronden tegen de winter, dan hebben de dieren het extra zwaar en gunnen we hen de rust die ze nodig hebben.