Pastoorsven

Het Pastoorsven

Natuurreservaten Neerpelt sloot in 1997 een overeenkomst met de kerkfabriek van S.H.Lille voor het beheer van het Pastoorsven.

Het ven is ongeveer 60 a groot , ruim een meter diep en omzoomd door een bos van zomereik, berken en elzen. Het natuurgebiedje ligt tussen akkers en weiden en heeft nog een erg fraaie oeverbegroeiing met wateraarbei, snavelzegge en mattenbies. Op het water drijven lelies.

Het Pastoorsven kent een lange geschiedenis:
In geschriften uit de 16de eeuw staat de plaats opgetekend als "aent venne". De Venderstraat ontleent zijn naam aan het ven. Waar en hoe het ven ontstond is onbekend. Mogelijk is het een gevolg van zand- en leemuitgraving of van zware boerenarbeid bij het steken van turf. Op oude kaarten lopen heel wat wegen naar het Pastoorsven. Het was er altijd een drukke bedoening. De mensen gebruikten het vroeger als wasplaats, kinderen gingen er in de winter schaatsen en voor de heideschapen was het een ideale drinkplaats.

In 1848 schonken de toenmalige eigenaars het ven aan mijnheer Pastoor en uiteraard werd het ven toen al snel het Pastoorsven genoemd. Nu nog is het eigendom van de kerk.

Na 1960 werd het ven gebruikt als openbare stortplaats. Bij de eerste beheerswerken was het dan ook vooral “puin” ruimen door de vrijwilligers van Natuurpunt. Uiteindelijk bleek het onmogelijk om alle autobanden (en andere rommel) uit het water te halen. Mogelijk vinden de vissen hier nu een schuilplaats. Ook de dichte begroeiing rond het Ven werd gedeeltelijk opgeruimd om meer licht en zon op het water te krijgen. In 2007 heeft Natuurpunt een dennenbos van 58 a in de buurt kunnen kopen.

Conservator: Jan Daniëls.