Het Turfven

Dit is een restant van een ringven, een uiterst zeldzaam type ven, waar laagveenontwikkeling als een dik tapijt op het wateroppervlak ligt. Door zandontginning vlak voor het ven is er een tweede plas ontstaan, die in verbinding staat met het oorspronkelijke ven.

Jarenlang zijn beide waters gebruikt als visvijver, maar sinds de aankoop in 2004 is het beheer gericht op het herstel van de veenontwikkeling. De omliggende hooilanden worden omgevormd naar heischrale graslanden, waar libellen en vlinders zich snel zullen thuisvoelen.

Een eco-picknickplaats biedt de wandelaars de kans om te genieten van de rust en de natuurpracht. Via een vogelkijkwand kan je ongemerkt de pleisterende vogels gadeslaan.

Conservator: Ghis Palmans.